W artykule omówiono procedurę uzyskania zgody pacjenta na hospitalizację oraz na podejmowane działania diagnostyczno-leczniczego.

Zagadnienie zgody pacjenta na hospitalizację oraz interwencje medyczne jest regulowane w wielu aktach prawnych. W art. 41 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapewniono każdemu obywatelowi nietykalność cielesną oraz wolność osobistą. W artykule omówiono procedurę uzyskania zgody pacjenta na hospitalizację oraz zgody na podejmowane działań diagnostyczno-lecznicych

Analogiczny, choć nieco szerszy zapis zawarto w Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny, która została przyjęta przez Komitet Ministrów 19 listopada 1996 r. W konwencji tej wskazano, że nie można przeprowadzać interwencji medycznej bez swobodnej oraz świadomej zgody osoby, która tej interwencji zostanie poddana. Równocześnie podkreślono, że przed dokonaniem interwencji osoba będąca jej podmiotem powinna otrzymać rzetelne i wyczerpujące informacje o celu i naturze interwencji oraz jej konsekwencjach i ryzyku z nią związanym. W dokumencie tym wskazano dodatkowo, że osoba poddawana interwencji może w każdej chwili swobodnie cofnąć swoją zgodę.

Przeczytaj cały artykuł:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij