Rekomendacje Europejskiej Rady Anestezjologicznej (EBA) dotyczące bezpiecznych praktyk medycznych zostały oparte na dowodach skoncentrowanych na bezpieczeństwie pacjenta.

Podkreślają one wartość tzw. dobrej praktyki oraz konieczność zgłaszania incydentów tak, aby można było wyciągać z nich wnioski, zmniejszać ryzyko zdarzeń niepożądanych, rozwijać i poprawiać kulturę bezpieczeństwa związaną z przygotowaniem i podawaniem leków. Pierwsze rekomendacje EBA zostały opracowane ze względu na istnienie znacznego ryzyka związanego z administrowaniem lekami w warunkach oddziałów anestezjologii, intensywnej terapii, ratownictwa, a także w czasie terapii przeciwbólowej. Główne założenia dobrej praktyki podawania preparatów medycznych (leków) drogą dożylną dotyczą zagadnień związanych z:
a) przygotowaniem i opisaniem strzykawek:

  • wszystkie leki przygotowane do rutynowego użytku w anestezjologii, intensywnej terapii, ratownictwie medycznym lub terapii bólu powinny być czytelnie opisane. The International Organization for Standardization (ISO) w 2008 roku wprowadziła standard ISO 26825:2008(E). Podaje on m.in. normy dotyczące wymiaru naklejek, łatwości pisania dodatkowych informacji, rozmiaru i czytelności czcionki, wytrzymałości naklejek na zanurzenie. Reguluje on też kolory przypisane odpowiednim klasom leków. Standard ten został przyjęty w wielu krajach i jest zalecany przez wiele medycznych towarzystw naukowych

Przeczytaj cały artykuł:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij