Podstawowe funkcje oraz uprawnienia zawodowe pielęgniarek i pielęgniarzy są takie same dla wszystkich pracujących w zawodzie.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (1) wskazuje zadania krajowego systemu ratownictwa medycznego. Wśród nich szczególne znaczenie przypisywane jest:

  • zapewnieniu możliwości natychmiastowego wezwania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia,
  • niezwłocznemu przybyciu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
  • niezwłocznemu podjęciu właściwych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia,
  • zapewnieniu transportu osoby poszkodowanej, adekwatnego do jej aktualnych potrzeb,
  • zapewnieniu niezwłocznego przyjęcia poszkodowanego pacjenta na najbliższy szpitalny oddział ratunkowy (SOR) lub oddział szpitalny stosownie do rodzaju zagrożenia życia lub zdrowia.

Szpitalny oddział ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) utworzoną w celu udzielania pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia życia.

Przeczytaj cały artykuł:

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij