Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych wydanie nr 1/2019
Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych wydanie nr 1/2019

Tematem przewodnim tego numeru jest szeroko pojęta onkologia. Rocznie w Polsce na nowotwory złośliwe umiera około 100 tysięcy osób. Rak to drugi, po chorobach układu krążenia, zabójca Polaków. Będą więc mieli Państwo okazję przeczytać o sytuacjach zagrożenia życia u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową, stanie emocjonalnym chorych w kolejnych etapach leczenia i ważnej roli pielęgniarki w tzw. komunikacji terapeutycznej z pacjentem onkologicznym.

W tym wydaniu znajdą Państwo również artykuł dotyczący symulacji medycznej, jednej z najbardziej aktywizujących metod dydaktyki, która łączy w sobie wiele technik i staje się coraz bardziej doceniona w procesie kształcenia kadr medycznych. Możliwość prowadzenia zajęć w nowoczesnym centrum wyposażonym w symulatory wysokiej wierności oraz trenażery i fantomy najnowszej generacji w oparciu o realne scenariusze sprawi, że studenci zdobędą nieporównywalnie wyższe kwalifi kacje, unikając przy tym niepotrzebnego ryzyka dla pacjenta. Dzięki najnowszym osiągnięciom technicznym przyszli adepci zawodów medycznych nauczą się komunikacji i pracy w zespole, ukształtują optymalne postawy, udoskonalą umiejętności manualne dzięki optymalnej liczbie koniecznych powtórzeń. Kształcenie przyszłych kadr w warunkach symulowanych w oparciu o wielorakie scenariusze daje możliwość próby pracy w rzadkich i nietypowych stanach zdrowotnych, bez konieczności polegania na przypadkowych sytuacjach i z wyłączeniem wątpliwości natury prawnoetycznej również w takich czynnościach, które dotychczas były dla studenta nieosiągalne w procesie kształcenia praktycznego z udziałem żywego pacjenta.

KNOW-HOW

Jakość życia pacjenta z owrzodzeniem nowotworowym objętym opieką paliatywną

Opieka paliatywna ma za zadanie: poprawiać jakość życia, zapobiegać lub uśmierzać ból i łagodzić cierpienia fizyczne osób z zaawansowaną, postępującą oraz ograniczającą funkcje życiowe chorobą. Częstym problemem u chorych objętych opieką paliatywną są owrzodzenia nowotworowe. Występują u ok. 5% dorosłych pacjentów leczonych z powodu nowotworu złośliwego i u 7-10% pacjentów z przerzutami.

KARTA

Postępowanie przy owrzodzeniach nowotworowych

KNOW-HOW

Rola pielęgniarki, pielęgniarza we współpracy z pacjentami hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej

Pielęgniarka/pielęgniarz w swojej pracy spotyka się z wieloma przypadkami medycznymi. Pacjent hospitalizowany z powodu choroby nowotworowej wymaga holistycznego podejścia zarówno pod względem medycznym, jak i humanistycznym. Choroba nowotworowa jest stanem w życiu człowieka, który poprzez zagrożenie wysoką śmiertelnością (wyleczalność w Polsce wynosi obecnie około 40%) sprawia, że pacjent potrzebuje bardzo dużego wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz instrumentalnego od pracowników systemu ochrony zdrowia. Aby móc lepiej zrozumieć pacjenta, należy być świadomym tego, jakie emocje mogą mu towarzyszyć na danym etapie choroby nowotworowej.

WIEDZA W PRAKTYCE

Stany zagrożenia życia u pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową

Ratownik medyczny czy pielęgniarka systemu w swojej pracy zawodowej spotyka się z różnorodnością przypadków medycznych. Wystąpienie stanu zagrożenia życia u chorego z zaawansowaną chorobą nowotworową wymaga wdrożenia skutecznych decyzji terapeutycznych opierających się na prawidłowej ocenie klinicznej objawu, rozpoznaniu prawdopodobnej przyczyny oraz wdrożeniu odpowiedniego leczenia. W artykule omówiono najczęstsze stany nagłe u pacjenta cierpiącego na zaawansowany nowotwór: duszność, ból, napad drgawek, zespół żyły głównej górnej, zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, zespół ucisku rdzenia kręgowego.

Stany zagrożenia w położnictwie

Schemat postępowania u ciężarnej pacjentki w stanie przedrzucawkowym i rzucawce

Stan przedrzucawkowy i rzucawka to niebezpieczne zaburzenia, które zagrażają życiu ciężarnej oraz dziecku. Leczenie znane jest od wielu lat. Nierzadko jednak obawa personelu o działania niepożądane leków powoduje, że terapia bywa zbyt mało intensywna. W niniejszym artykule przypominamy, jak wygląda algorytm postępowania w przypadku wystąpienia stanu przedrzucawkowego lub rzucawki.

Wywiad

Terapia daremna - przedłużanie cierpienia czy ratowanie życia za wszelką cenę?

O tym, czym jest terapia daremna, z jakimi wiąże się ona trudnościami, a także jaka jest rola pielęgniarki w jej prowadzeniu opowiada w rozmowie z Julią Koźlik prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych – anestezjolog, doceniany nauczyciel akademicki, konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w katowickim UCK.

WARTO WIEDZIEĆ

Symulacja medyczna jako „złote narzędzie” współczesnej dydaktyki medycznej?

Projektowanie rzeczywistości medycznej umożliwia stworzenie trudnych do zaobserwowania w codziennym życiu zjawisk. Pozwala przyszłej kadrze medycznej na trenowanie i wdrażanie zgodnych z procedurami algorytmów. Symulacja medyczna jest jedną z najbardziej aktywizujących metod dydaktyki, łączy w sobie wiele technik i staje się coraz bardziej doceniona w procesie kształcenia kadr medycznych.

OPINIE

Terapia uporczywa w opiece paliatywnej

Autorka w pracy skupia się na pacjentach w podeszłym wieku w kontekście stosowania procedur medycznych zaliczanych do tzw. terapii uporczywej. Rozważa także, kiedy można powiedzieć, że stosowane leczenie i procedury medyczne są jeszcze terapią dającą pacjentowi ulgę w cierpieniu i rokującą poprawę jego stanu zdrowia, a kiedy leczenie to jest już terapią uporczywą.

PRAWO I ORGANIZACJA PRACY

Formy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek

Obowiązek aktualizowania wiedzy (kształcenie ustawiczne) to prawny wymóg związany w szczególności z zawodami medycznymi, takimi jak pielęgniarka czy lekarz. Obowiązek w zakresie aktualizowania wiedzy należy od lat do ustawowych standardów wykonywania zawodu pielęgniarki. Celem artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych dotyczących ustawowych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek w Polsce, a także uprawnień pracowniczych związanych z przedmiotowym kształceniem.

Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki

Pielęgniarki z tytułu wykonywania swojego zawodu podlegają, podobnie jak lekarze, różnego rodzaju odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność prawna to ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej personelu medycznego jest odpowiedzialność zawodowa. Celem artykułu jest przedstawienie przesłanek ustawowych odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek, a także trybu postępowania i możliwych sankcji.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij