Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych wydanie nr 3/2018
Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych wydanie nr 3/2018

Przed Państwem kolejny numer „Pielęgniarstwa w Stanach Nagłych”. Jesteśmy świeżo po wakacyjnych wojażach, ale nie oznacza to bynajmniej, że tematyka tego woluminu będzie letnia, relaksująca, wakacyjna... Wręcz przeciwnie. Tematem wiodącym bieżącego wydania są stany zagrożenia życia w położnictwie. W tym wydaniu dominują artykuły związane z kobietami ciężarnymi i w połogu, a więc sprawy bardzo poważne, bo dotyczące co najmniej dwóch osób jednocześnie – matki i jej nienarodzonego jeszcze dziecka. I nie chodzi tu wyłącznie o tak dramatyczne wydarzenia, jak np. krwawienie z dróg rodnych u ciężarnych. Zajmiemy się również nieco sferą duchową, a mianowicie stanem zdrowia psychicznego kobiet w połogu. To oczywiście nie wszystko, co mamy Państwu do zaproponowania. Koledzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie przedstawiają w swoim artykule możliwości usprawnienia pracy SOR-ów poprzez delegowanie części zadań diagnostycznych i terapeutycznych na ratowników medycznych i pielęgniarki SOR-u. Czy jest to jednak możliwe w polskich warunkach? W tym numerze rozpoczynamy także cykl artykułów dotyczących stanów nagłych w kardiologii. W aktualnym wydaniu przeczytacie Państwo obszerny materiał dotyczący postępowania w OZW w praktyce pielęgniarskiej.

Kalejdoskop

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Stany zagrożenia życia w ginekologii i położnictwie

Jednym z powodów interwencji medycznych jest krwawienie z dróg rodnych. Może ono być spowodowane: krwawieniem po zabiegu ginekologicznym z nieoperacyjnych zmian nowotworowych, poronieniem, ciążą ektopową, urazem czy stanami powodującymi krwotok położniczy. Krwotok położniczy jest wiodącą przyczyną zgonów ciężarnych na świecie. W postępowaniu medycznym kluczowe znaczenie mają właściwe rozpoznanie i wstępne leczenie, nastawione na prawidłowe postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu. W celu leczenia wstrząsu spowodowanego krwotokiem położniczym stosujemy zasady hipotensji permisywnej oraz odpowiednie procedury medyczne w nawiązaniu do aktualnej sytuacji położniczej. Artykuł ten ma na celu przybliżenie problemu stanów nagłych w położnictwie i ginekologii oraz farmakologii w przypadku kobiety ciężarnej.

stany nagłe w położnictwie

Ciąża pozamaciczna na przykładzie analizy przypadku w praktyce ZRM

Ciąża pozamaciczna (ektopowa) to stan, w którym zarodek zamiast w błonie śluzowej jamy macicy, zagnieżdża się poza nią. Ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej to 1-2% wszystkich ciąż. W artykule omówiono główne objawy ciąży pozamacicznej i postępowanie w przypadku jej wystąpienia na przykładzie analizy przypadku z praktyki ZRM.

WIEDZA W PRAKTYCE

Ostre incydenty hipoglikemiczne − problematyka kliniczna oraz postępowanie

Niedocukrzenie to zbyt niski poziom cukru we krwi. Hipoglikemia najczęściej jest ostrym powikłaniem cukrzycy. Problem ten jest powszechnym i niebezpiecznym efektem ubocznym stosowania insulinoterapii w cukrzycy.

Celowość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego w postępowaniu pielęgniarza ratunkowego

Uzyskiwanie dożylnego dostępu obwodowego poprzez umieszczenie kaniuli w świetle żyły pacjenta to punkt postępowania, który występuje niemal w każdym podręczniku opisującym stany nagłe. Czy jednak w sytuacji, gdy w Państwowym Ratownictwie Medycznym nie istnieją standardy postępowania, należy zawsze uzyskiwać obwodowy dostęp donaczyniowy? Czy zawsze jest on bezpieczny i potrzebny?

Wywiad

Udział pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym

Edyta Skolmowska, dyrektor Maltańskiego Centrum Pomocy, w rozmowie z Julią Koźlik opowiada o roli pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym, o tym, jak obszernym problemem są stany nagłe, a także o przypadkach nagłych w pielęgniarstwie zajmującym się pacjentami w podeszłym wieku.

Stany nagłe w kardiologii

Nagłe stany kardiologiczne w praktyce pielęgniarki – cz. I, ostry zespół wieńcowy (OZW)

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część cyklu na temat nagłych stanów kardiologicznych w praktyce pielęgniarskiej. Właściwe zebranie wywiadu oraz wykonanie zapisu EKG wraz z jego prawidłową interpretacją w ciągu pierwszych 10 minut od pierwszego kontaktu medycznego są kluczowe do rozpoznania i wdrożenia właściwego postępowania mającego na celu maksymalne skrócenie czasu od wystąpienia objawów do uzyskania ponownego przepływu w odpowiedzialnej za niedokrwienie tętnicy wieńcowej.

WARTO WIEDZIEĆ

Poporodowy stan zdrowia psychicznego jako stan nagły w opiece położniczej

Poważne zaburzenia nastroju oraz zaburzenia psychotyczne po porodzie stanowią duże ryzyko dla zdrowia i życia pacjentki, jak również jej dziecka. Szczególnie trudne dla pacjentki i osób opiekujących się nią są występowanie myśli i tendencji samobójczych, a także myśli i zachowań prowadzących do skrzywdzenia dziecka.

Mechaniczne wspomaganie krążenia Heart Ware – postępowanie w sytuacji wystąpienia alarmów

Mechaniczne wspomaganie krążenia pompami o ciągłym przepływie obok stosowanych obecnie pomp pulsacyjnych jest najbardziej powszechnie stosowanym na świecie sposobem leczenia ciężkiej niewydolności serca. Pompy o przepływie ciągłym dają szansę pacjentom na powrót do aktywnego życia poza szpitalem. Artykuł ma na celu ukazanie zarówno pacjentom, jak i specjalistom, jak zachować się podczas zaburzeń działania pompy wspomagającej pracę serca pacjenta.

Możliwości diagnostyczne i lecznicze ratowników medycznych oraz pielęgniarek w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Obecne regulacje prawne uwzględniają uprawnienia ratowników medycznych i pielęgniarek m.in. w zakresie działań diagnostycznych i leczniczych. Czynności z tego zakresu wykonywane samodzielnie przez ratowników medycznych i pielęgniarki w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) mogą znaleźć zastosowanie do usprawnienia procesu przyjęć pacjentów. Jest to szczególnie istotne ze względu na problem niewydolności tych jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wynikający m.in. z przepełnienia pacjentami niebędącymi w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Proponowane rozwiązanie dotyczy wykonywania w ramach triage’u dodatkowych czynności diagnostycznych w oparciu o analizator parametrów krytycznych oraz wstępnej farmakoterapii. Dotyczyłoby to grupy chorych, którzy na podstawie priorytetu nadanego w ramach triage’u przez ratowników medycznych lub pielęgniarki zgłaszają się do SOR-u z powodów niewymagających rozszerzonej specjalistycznej diagnostyki. Tę najliczniejszą grupę stanowią pacjenci z priorytetem 4. – zielonym – określonym według systemu Emergency Severity Index (ESI). Wykonywanie dodatkowych czynności diagnostycznych i leczniczych w ramach triage’u nie generowałoby zagrożeń zdrowotnych dla pacjentów, a umożliwiłoby wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR-u w celu poprawy organizacji funkcjonowania tych jednostek. W obecnych realiach formalno-prawnych możliwość wprowadzenia proponowanych rozwiązań okazuje się jednak jedynie pozorna.

PRAWO I ORGANIZACJA PRACY

Odpowiedzialność pracownicza pielęgniarki

Celem artykułu jest przedstawienie rodzajów i zasad odpowiedzialności pracowniczej pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podmiotach leczniczych, w tym na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij