Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych wydanie nr 1/2018
Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych wydanie nr 1/2018

Oddajemy w Państwa ręce już czwarty, a pierwszy w 2018 roku, numer czasopisma „Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych” w nowej odsłonie. Kolejny rok wydawniczy rozpoczynamy artykułem Rekomendacje Europejskiej Rady Anestezjologicznej (EBA) dotyczące bezpiecznych praktyk medycznych. Podkreślają one wartość tzw. dobrej praktyki oraz konieczność zgłaszania zdarzeń niepożądanych tak, aby można było wyciągać z nich wnioski, zmniejszać ryzyko takich incydentów, rozwijać i poprawiać kulturę bezpieczeństwa związaną z przygotowaniem i podawaniem leków. Zgodnie z zasadą zachowania różnorodności tematycznej w obecnym numerze znajdziecie Państwo artykuły dotyczące m.in. duszności w praktyce pielęgniarskiej – część druga, zapotrzebowania rodziców dzieci hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii dziecięcej na wsparcie społeczne czy uprawnień pielęgniarek do samodzielnego podejmowania działań w nagłych stanach padaczkowych. Publikujemy również bardzo ciekawy artykuł opisujący postępowanie w pourazowym NZK u 2-letniego dziecka na poziomie SOR szpitala powiatowego. W dzisiejszej rzeczywistości coraz mniej czasu zostaje nam na kontakt z pacjentem. Zamiast tego wypełniamy setki różnorakich dokumentów, druków, szablonów. W tym numerze prezentujemy również, w zwięzłej formie, podstawowe obowiązki pielęgniarki w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.

Czasopismo wciąż się rozwija. Mam nadzieję, że zarówno obecny, jak i kolejne numery będą interesujące, przydatne w praktyce zawodowej, a może też inspirujące do przyszłych prac badawczych. W imieniu swoim i redakcji zachęcam do przesyłania artykułów naukowych, poglądowych i przeglądowych, zawierających praktyczne informacje dla pielęgniarek i położnych, mających (mogących mieć) do czynienia z pacjentem w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

Zapraszam także na nasze pierwsze szkolenie online w formie webinarium pt.: „Nagłe Zatrzymanie Krążenia w praktyce pielęgniarskiej”, 25 maja 2018 r., godz. 18.00 − szczegóły na str. 20-21.

Kalejdoskop

Kalejdoskop

KNOW-HOW

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z udarem niedokrwiennym mózgu

W artykule przedstawiono studium przypadku 70-letniej kobiety, u której zdiagnozowano udar niedokrwienny mózgu. Przedstawiono także jak powinien wyglądać proces pielęgnowania pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu.

Karta UDAR MÓZGU

ANALIZA PRZYPADKU

Pourazowe NZK u 2-letniego dziecka na poziomie SOR szpitala powiatowego

Praca opisuje przypadek postępowania w pourazowym zatrzymaniu krążenia u 2-letniego dziecka w SOR-ze szpitala powiatowego (w 5-letnim okresie SOR odnotował jeden przypadekpourazowego NZK u dzieci).

REKOMENDACJE

Rekomendacje Europejskiej Rady Anestezjologicznej (EBA) dotyczące bezpiecznych praktyk medycznych

Rekomendacje Europejskiej Rady Anestezjologicznej (EBA) dotyczące bezpiecznych praktyk medycznych zostały oparte na dowodach skoncentrowanych na bezpieczeństwie pacjenta.

WIEDZA W PRAKTYCE

Uprawnienia pielęgniarek do samodzielnego podejmowania działań w nagłych stanach padaczkowych

Współczesne trendy w pielęgniarstwie pociągają za sobą rozwój zakresu kompetencji samodzielnych działań pielęgniarki, dążąc do wieloaspektowego postrzegania pacjenta i jego problemów. Nagły stan padaczkowy jest jedną z sytuacji wymagających natychmiastowego działania ratowniczego. Pielęgniarka, podejmując samodzielne działania w tym przypadku, posiada wiedzę, umiejętności i uprawnienia konieczne do udzielenia pomocy. Podstawowym lekiem stosowanym w Polsce w leczeniu stanu padaczkowego zarówno u dorosłych, jak i u dzieci jest diazepam. W dalszej kolejności pacjenta należy monitorować oraz otoczyć troskliwą i profesjonalną opieką.

Duszność w praktyce pielęgniarskiej. Część II

W numerze 3/2017 czasopisma „Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych” rozpoczęto serię publikacji dotyczących jednego z częstszych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, jakim jest duszność. Zdefiniowano ją jako „subiektywne odczucie braku powietrza”, czyli objaw, którego przyczyną może być opisana w niniejszej części obturacja dróg oddechowych, występująca w przypadku takich chorób, jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, reakcja anafilaktyczna, zapalenie krtani, czy w wyniku obecności ciała obcego.

Zawał prawej komory

Mówiąc o zawale mięśnia sercowego, zazwyczaj mamy na myśli dysfunkcję lewej komory serca (LV). Izolowane niedokrwienie prawej komory (RV) należy do rzadkości, natomiast należy je podejrzewać w każdym przypadku zawału dolnej ściany lub segmentu dolno-bocznego. Klasyczną triadą objawów są: hipotonia oraz nadmierne wypełnienie żył szyjnych przy braku cech zastoju w krążeniu płucnym. Niedokrwienie RV jest spowodowane przez okluzję prawej tętnicy wieńcowej (RCA) i w zależności od obszaru niedokrwienia może być źródłem poważnych zaburzeń hemodynamicznych. Chorzy z zawałem (MI) ściany dolnej i współistniejącym zawałem prawej komory (MI RV) obciążeni są zwiększonym ryzykiem powikłań wewnątrzszpitalnych, z wystąpieniem wstrząsu i zgonu włącznie. Wczesne rozpoznanie zawału i zróżnicowanie go z dysfunkcją lewej komory jest niezwykle ważne z powodu zupełnie odmiennego leczenia. Leczenie przyczynowe – wczesna reperfuzja – jest wspólnym postępowaniem dla dysfunkcji i lewej, i prawej części serca.

Ocena wiedzy oraz gotowości pielęgniarek anestezjologicznych do podjęcia resuscytacji krążeniowo-oddechowej w pozaszpitalnym NZK

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne to umiejętności, które powinien posiadać każdy człowiek. Tym bardziej do wykonywania ich prawidłowo jest zobowiązany personel medyczny. Celem pracy jest ocena wiedzy i gotowości pielęgniarek oraz pielęgniarzy do podjęcia resuscytacji krążeniowo- oddechowej (RKO) w pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) i określenie potrzeb kształcenia w tym zakresie.

WARTO WIEDZIEĆ

Mechaniczne wspomaganie krążenia Wstęp do zagadnienia

Mechaniczne wspomaganie krążenia (mechanical circulatory support – MCS) poprawia przepływ krwi w całym organizmie, wspomagając pracę serca. Wszczepienie MCS może stanowić doraźne rozwiązanie dla osób oczekujących na przeszczep serca bądź terapię docelową dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do wykonania zabiegu transplantacji. W artykule opisano systemy Heart Ware i Heart Mate III oraz scharakteryzowano pacjenta z mechanicznym wspomaganiem krążenia.

WIEDZA W PRAKTYCE

Zapotrzebowanie rodziców dzieci hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii dziecięcej na wsparcie społeczne

W pediatrii od kilku lat funkcjonuje pojęcie „pacjenta zbiorowego”, tj. dziecka wraz z jego rodzicami. Istotą komunikowania się pomiędzy pielęgniarką pediatryczną a rodzicami dziecka hospitalizowanego w oddziale są przede wszystkim wymiana informacji i emocjonalne wsparcie. Relacja pomiędzy pielęgniarką a rodzicami jest swego rodzaju relacją pomocy. Tworzą oni układ, w którym pielęgniarka pełni rolę osoby pomagającej, a rodzice – osób wspomaganych. Głównym celem pracy było ukazanie zapotrzebowania rodziców dzieci hospitalizowanych na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) im. Jana Pawła II w Katowicach na wsparcie społeczne.

PRAWO I ORGANIZACJA PRACY

Podstawowe obowiązki pielęgniarki w zakresie dokumentacji medycznej

Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym. Istotą, a zarazem przedmiotem wykonywania zawodu pielęgniarki, jest udzielanie określonych przepisami świadczeń zdrowotnych.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij