Na każdym oddziale szpitalnym personel pielęgniarski musi być przygotowany do udzielenia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Szczególne znaczenie ma nieustanne monitorowanie pacjenta.

Wczesne rozpoznanie oraz zapobieganie NZK stanowi pierwsze ogniwo łańcucha przeżycia proponowanego przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC). Śmiertelność z powodu NZK w szpitalu sięga aż 80%, dlatego należy implementować wytyczne ERC, aby zwiększyć odsetek pacjentów, którzy przeżyją do wypisu ze szpitala (1). Wewnątrzszpitalne NZK to w 70% PEA i asystolia (2). Aby prawidłowo prowadzić algorytm przeżycia, wymaga się od personelu szpitalnego znajomości obowiązujących zaleceń. Personel pielęgniarski powinien znać zasadę „obserwuj i reaguj” (track and trigger), która pozwoli na natychmiastową reakcję i wdrożenie odpowiedniego postępowania (3). Obowiązki oraz uprawnienia pielęgniarek i pielęgniarzy wynikają z wielu aktów prawnych, które zostaną przedstawione w oparciu o studia przypadków. Dzięki obecnym w Polsce uregulowaniom prawnym możliwe jest samodzielne wdrożenie zabiegów resuscytacyjnych.

Przypadek 1
Do punktu pielęgniarskiego na oddziale internistycznym zgłosił się pacjent, który odczuwał od kilkunastu minut ból w klatce piersiowej oraz duszność.

Przeczytaj cały artykuł tutaj

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij